Wat is het Weekend van de Begraafplaats?

Het Weekend van de Begraafplaats levert een mooie bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling om de consument vertrouwder te maken met alle aspecten van begraven en begraafplaatsen in Nederland.

Oorsprong

Het Weekend van de Begraafplaats is een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe. Bij deze organisatie zijn 179 begraafplaatsen uit 22 Europese landen aangesloten. De ASCE stelt als doel om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. De Week van de Begraafplaats werd internationaal in 2014 voor de twaalfde keer georganiseerd en sinds dat jaar ondersteunt ook Nederland dit initiatief.

Erfgoed

Een begraafplaats is zoveel meer dan een sociale voorziening. Tijdens het Weekend van de Begraafplaats lichten de vele enthousiaste beheerders u graag voor over de natuurwaarde en het historische belang van de begraafplaats. U komt meer te weten over rituelen en kunstuitingen op de begraafplaats. Maar natuurlijk ook over de mogelijkheden op het gebied van graven en asbestemmingen, onderhoud en kosten. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, zoals rondleidingen, lezingen, concerten, thematentoonstellingen, open dagen, et cetera. De organisatoren wensen u veel verwondering en betrokkenheid toe bij ons funerair erfgoed.

Organisatie

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Vereniging De Terebinth en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) faciliteren deze gebeurtenis.