Verhalenwedstrijd

Vertel uw verhaal over een mooie, stille of herinneringsvolle plek

Vertel uw eigen verhaal over een mooie of bijzondere plek op een begraafplaats. Het Weekend van de Begraafplaats organiseert in het kader van het thema ‘Een plek vol verhalen’ een verhalenwedstrijd waaraan iedereen kan meedoen.

U zet uw verhaal op papier, verstuurt deze via mail naar lob@begraafplaats.nl en als u tot een van de drie winnaars behoort, dan leest u uw verhaal terug in het magazine De Begraafplaats. Daarnaast ontvangen de winnaars een exemplaar van het Het groot gedenkboek en een geschenkabonnement op het tijdschrift Terebinth (voor 2019).

Spelregels

 • maximaal 500 woorden, eventueel met foto’s
 • uiterlijk 15 mei a.s. opsturen naar lob@begraafplaats.nl
 • een onafhankelijke jury beoordeelt de verhalen en wijst de winnaars aan

Reglement van deelname

De verhalenwedstrijd wordt georganiseerd door het Weekend van de Begraafplaats, een samenwerkingsverband van Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, stichting Terebinth en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsen

 • Het verhaal dient onder eigen naam te worden ingezonden.
 • Stuur je verhaal op naar lob@begraafplaats.nl. Doe dit onder vermelding van ‘Een plek vol verhalen’. Deelnemers krijgen binnen een week een ontvangstbevestiging.
 • Het verhaal dient uiterlijk 15 mei binnen te zijn. Verhalen die later dan deze datum zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Elke deelnemer mag maximaal twee verhalen insturen.
 • Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de verhalenwedstrijd.
 •  Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande criteria, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.

Het verhaal

 • Het verhaal mag maximaal 500 woorden bevatten.
 • Lever uw verhaal aan in een Word-document.
 • Stuur met het verhaal één of twee foto’s van de betreffende begraafplaats of grafmonument mee (is niet verplicht).
 • De auteur verklaart dat hij/zij het volledig auteursrecht op het verhaal heeft en vrijwaart het Weekend van de Begraafplaats tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud van het verhaal, inclusief eventueel geleverde foto’s.

Publicatie

 • Als u tot de drie winnaars behoort, geeft u het Weekend van de Begraafplaats toestemming om het verhaal te publiceren in het tijdschrift De Begraafplaats, 2019-4 (augustus 2019). De eindredactie heeft het recht de verhalen te redigeren.

Jury

 • Eerst vindt er een selectie plaats om te komen tot een longlist. Uit de longlist wordt een shortlist samengesteld van tien verhalen.
 • Een onafhankelijke jury van drie personen beoordeelt deze verhalen. De jury beoordeelt de verhalen op originaliteit, thema en stijl.
 • Op basis van deze beoordeling worden drie winnaars gekozen.
 • De winnaars ontvangen op 24 mei bericht; ze krijgen zo spoedig mogelijk Het groot gedenkboek en een oorkonde uitgereikt. In augustus ontvangen zij twee exemplaren van de De Begraafplaats waarin de winnende verhalen staan gepubliceerd. In 2019 worden hun gratis de vier nummers van Terebinth toegestuurd.

 Tot slot

 • Verhalen blijven eigendom van de auteur.
 • Bovenstaand reglement is bindend. Niet-naleving van het reglement resulteert in uitsluiting van verdere deelname.
 • In alle gevallen waarin het bovenstaande reglement niet voorziet, beslist het Weekend van de Begraafplaats.