Het Begraafplaatsgevoel

Onlangs verscheen het boek HET BEGRAAFPLAATSGEVOEL, een bundeling van de mooiste interviews uit de bekende rubriek ‘Het begraafplaatsgevoel van…’. in De Begraafplaats. Bekende(re) Nederlanders vertellen waaruit hun speciale gevoel voor begraafplaatsen bestaat.

“Wat mij betreft mogen er méér begraafplaatsen komen: plekken waar mensen
kunnen wandelen, mediteren, het moet er naar sparren ruiken en de vogeltjes moeten er – als symbool voor het leven – op los fluiten.”

Midas Dekkers


HET BEGRAAFPLAATSGEVOEL
formaat: 18 x 27 cm – 88 pagina’s – met full color portretten van alle geïnterviewden. De verkoopprijs van het boek is €17,50 (incl. verzendkosten).
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de LOB en de BVOB.

Bestellen
Bestel een exemplaar van Het begraafplaatsgevoel