Wie organiseert het Weekend van de Begraafplaats?

De Week van de Begraafplaats-vlag wappert in Bleskensgraaf

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), stichting Terebinth en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) faciliteren het Weekend van de Begraafplaats. Dit jaar wordt het Weekend voor de achtste maal georganiseerd. In 2020 is het evenement helaas geannuleerd. Het Weekend van de Begraafplaats heeft als thema ´Begraafplaatsen: vol liefde’ vindt plaats op 28, 29 en mei 2021.

Het Weekeind van de Begraafplaats – voorheen de Week van de Begraafplaats – is een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe. Bij deze organisatie zijn 179 begraafplaatsen uit 22 Europese landen aangesloten. De ASCE stelt als doel om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. De Week van de Begraafplaats werd internationaal in 2014 voor de twaalfde keer georganiseerd en sinds dat jaar ondersteunt ook Nederland dit initiatief.

Partners

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) is de vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen in Nederland en geniet als zodanig landelijke bekendheid. De LOB treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de Nederlandse begraafplaatsen en geeft zesmaal per jaar het magazine De Begraafplaats uit.

Stichting Terebinth zet zich in voor het funerair erfgoed in Nederland. Het behoud van en de aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staan daarbij voorop. De stichting beijvert zich voor een goede en respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden. Terebinth organiseert informatieve bijeenkomsten en excursies en geeft het kwartaalblad Terebinth uit.

De Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) stelt zich ten doel het ontwikkelen, toepassen, instandhouden en waarborgen van afspraken op het gebied van de kwaliteit van grafruimings- en grafdelvingswerkzaamheden in Nederland, door periodieke uitwisseling van ervaringen, ontwikkelingen en continue verbetering van werkprocedures en -methoden, certificering, samenwerking en verbetering van de individuele prestaties.