Weekend van de Begraafplaats 2022

Het Weekend van de Begraafplaats zal volgend jaar niet meer als zelfstandig evenement door de werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van BVOB, Terebinth en LOB) worden georganiseerd.

De werkgroep heeft de afgelopen edities van dit evenement geëvalueerd en geconcludeerd dat de inspanning (tijd, inzet, kosten) om het Weekend te organiseren uit de pas is gaan lopen met het aantal deelnemende begraafplaatsen en belangstellende bezoekers. We onderschrijven de – welverdiende en broodnodige – aandacht die dit evenement voor begraafplaatsen oplevert. Het PR-moment werd door beperkte deelname en inzet echter niet ten volle benut.
Er zijn door de werkgroep en geconsulteerde leden suggesties gedaan over een alternatief: aansluiten bij andere, bestaande evenementen, zoals daar zijn de vele lichtjes- en herinneringsdagen of Allerzielen, waaraan al vele begraafplaatsen deelnemen, of bij de Open Monumenten Dagen in september. Met name dit laatste voorstel verdient nadere uitwerking – waar we nu mee aan de slag gaan. Als dat een goede optie blijkt te zijn, met voldoende zichtbaarheid, aandacht en ondersteuning bij organisatie van communicatie, vrijwilligers, enz.  voor begraafplaatsen – dan berichten we hierover zo spoedig mogelijk. Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor begraafplaatsen om zelf hun ‘eigen’ Weekend (of Dag) van de Begraafplaats te (blijven) organiseren.

We danken u voor uw belangstelling en realiseren ons dat dit besluit wellicht tot teleurstelling leidt. We hopen echter dat door de aansluiting bij een andere organisatie het doel van het Weekend van de Begraafplaats beter tot z’n recht zal komen, doordat een breder en groter publiek uw begraafplaatsen zullen bezoeken.