Weekend van de Begraafplaats 2021

Begraafplaatsen vol liefde

Bezoekers van een begraafplaats omschrijven de begraafplaats als een plek vol liefde. Een plaats waar zij hun overleden dierbaren vol liefde herdenken. Liefde is dan ook volop te vinden op begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld op de teksten op grafstenen en bij urnen. Die verhalen over liefde tussen geliefden, vrienden, collega’s, ouders en kinderen. De begraafplaats is de plek waar mensen hun liefde voor hun dierbaren kenbaar en voelbaar maken, en nog lange tijd kunnen beleven. Een begraafplaats is daarmee voor vele mensen een baken van troost, respect en eerbied.

Dat een begraafplaats een omgeving ‘vol liefde’ biedt, vindt men ook terug in de zorg en aandacht van de mensen die op de begraafplaats werken. Beheerders en vrijwilligers dragen zorg voor de nabestaanden die ze ontmoeten, voor de degenen die een graf komen uitzoeken of op zoek zijn naar een plek waar ze de as van een dierbare kunnen bijzetten. Daarnaast zorgen zij dag-in-dag-uit voor het onderhoud van de begraafplaats.

De begraafplaats, tot slot, is ook vol liefde voor de natuur. In veel verstedelijkte gebieden is de begraafplaats een belangrijke (en schaarse) groene plek. Het kan één van de weinige plekken in een stad zijn, waar nog ruimte is voor stilte en herdenken.

***

Wandelen is herontdekt in Nederland; er wordt massaal – met of zonder hond – gelopen. Graag zouden we de aandacht willen vestigen op de mogelijkheid voor een wandeling op een begraafplaats. Bezoekers kunnen dan zelf zien en ervaren welke mooie terreinen – met vakmanschap, zorg en aandacht – beheerd worden door medewerkers en vrijwilligers. En dat een begraafplaats, overal en altijd, in alle stilte en schoonheid verwelkomt. Waar mensen kunnen herdenken en herinneren; niet alleen personen die daar begraven liggen, maar iedereen die gemist wordt. Gedurende het afgelopen jaar zijn de afscheidsmomenten niet altijd ‘normaal’ en zoals gewenst verlopen.  Denk hierbij aan minder genodigden tijdens de uitvaart plechtigheden en condoleances, beperkt thuisbezoek, enz. Soms is hierdoor het rouwproces bij nabestaanden minder goed op gang gekomen.  Tijdens het Weekend van de Begraafplaats wordt er, aan hen die hieraan behoefte hebben, de mogelijkheid geboden om hieraan – op eigen wijze – alsnog invulling aan te geven.  al dan niet bij het graf van hun dierbare. Immers, een ieder geeft een eigen invulling aan wat Vol Liefde voor hem/haar betekent.

Dit jaar worden er – op zaterdag 29 mei – voor het eerst zogenaamde çemetery clean-up’s georganiseerd. In navolging van Zuid-Europese landen – waar familie en vrienden zich gecoördineerd naar begraafplaatsen begeven om schoon te maken en de doden te eren. 

Begraafplaatsen die deelnemen aan het Weekend van de Begraafplaats op 28, 29 en 30 mei a.s. zijn vermeld in de kaart van Nederland op deze website. Daar treft u tevens een overzicht aan van de activiteiten, adresgegevens, openingstijden, enz. van betreffende begraafplaats. Zij verleiden u als wandelaar om ditmaal niet te kiezen voor het stadspark, het bos of de weidevelden, echter te kiezen voor een wandeling over de begraafplaats van uw keuze, als gedenkpark. 

De invulling van het thema: Begraafplaatsen: Vol Liefde wordt naar eigen inzicht, inspiratie en interpretatie door de lokale beheerders ingevuld. Vanwege restricties en corona maatregelen kiezen dit jaar integraal voor een individuele benadering in plaats van het organiseren van bijvoorbeeld ‘open dagen’ of groepsrondleidingen.

U bent van harte welkom – begraafplaatsen zijn uw bezoek meer dan waard!